Monday 17th of June 2024


Обществени поръчки обявени преди 15 Април 2016

 

 

Обществени поръчки обявени преди 15 Април 2016


ПАРТИДА В АОП НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГРАД ПЛОВДИВ - 00898


 ФАКС: 088 2 353 287

ГР. ПЛОВДИВ - 4000 БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 15А

ел. поща :  dkc_sv.georgi@abv.bg


ОТ 01 ОКТОМВРИ 2014 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО РЕДА НА ЗОП НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГРАД ПЛОВДИВ

 

14.10.2016 Справка направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

 

08.09.2016 Справка направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

 

05.08.2016г. Справка за направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

 

06.07.2016г. Справка за направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

  

16.05.2016г. Информация за върнати гаранции по чл. 62 ал. 1 т. 1 от ЗОП - свали от тук

  

09.05.2016г. Справка за направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

 

 


 

 

29.02.2016г. - Информация за върнати гаранции по чл.62 ал.1 т.1 от ЗОП - свали от тук

 

 


 

 

29.01.2016г. - Информация за върнати гаранции по чл.62 ал.1 т.1 от ЗОП - свали от тук


 


 

29.01.2016г. - Решение по ОП "За доставка на медицински реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ПЛОВДИВ" - свали от тук

 28.01.2016г. - Протоколи 2,3,4,5 по ОП "За доставка на медицински реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ПЛОВДИВ" - свали от тук

 


 

19.01.2016г. - УВЕДОМЛЕНИЕ за отваряне на цени - свали от тук
 

 

 


 

13.01.2016г. Справка за направени плащания по фактури за Обществена поръчка - свали от тук

 

 


 

30.11.2015 ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД" - свали от тук

 

30.12.2015 Протокол 1/29.12.2015 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД". - свали от тук
27.10.2015 ОП за доставка, инсталация, обучение за работа и гаранционно обслужване на дигитализиращо оборудване за образна диагностика за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД - свали от тук

 

17.11.2015 Протокол за общественa поръчкa - свали от тук 

26.10.2015 ОП за доставка, инсталация, обучение за работа и гаранционно обслужване на дигитализиращо оборудване за образна диагностика за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД - ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА


 

15.09.2015г. Договор за изпълнение по ОП - "Строително – монтажни дейности на 15 бр. кабинети на ет.1, 2 и 3, склад и санитарен възел ет.1" в ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – гр. Пловдив - свали от тук

11.09.2015г . Протокол №1 - свали от тук

28.08.2015г. ОП - "Строително – монтажни дейности на 15 бр. кабинети на ет.1, 2 и 3, склад и санитарен възел ет.1" в ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – гр. Пловдив - документация за участие - свали от тук

28.08.2015 Покана АОП - свали от тук 

 


 

24.08.2015г. ОП - "Строително – монтажни дейности на 15 бр. кабинети на ет.1, 2 и 3, склад и санитарен възел ет.1" в ДКЦ „Свети Георги” ЕООД – гр. Пловдив - документация за участие - свали от тук - ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА
06.02.2015г. Сключени договори по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД"

Договори

 

06.02.2015г. Информация за датите и основание за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД"

Информация 

6. Решение 162/22.12.2014 г.  на Управителя на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД за класиране на участниците за ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Решение

 

5. Протокол 5/19.12.2014 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Протокол 5

 

4. Протокол 4/17.12.2014 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Протокол 4

 

Уведомление до участниците в обществена поръчка - от 15:00 на 13.12.2014

Уведомление


3. Протокол 3/13.12.2014 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Протокол 3


 


 

 

2. Протокол 2/28.11.2014 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Протокол 2

 

1. Протокол 1/20.11.2014 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по ОП с предмет "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "Свети Георги" ЕООД".

Протокол 1
22.10.2014 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Уникален номер в АОП - 00898-2014-002
Предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКС СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД 
Решение
Обявление
Документация за участие

Документация от 22.10.2014 г. - НЕАКТИВНА от 15:31 ч. на 12.11.2014г.


ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ15:00 часа на 27 ЮНИ 2014г - Покана за обществена поръчка - може да свалите оттук

 


 

ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ15:00 часа на 16 АПРИЛ 2014г - Уведомление за обществена поръчка - може да свалите оттук


 

 

ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ15:00 часа на 27 ФЕВРУАРИ 2014г - Обявление и решение за обществена поръчка - може да свалите оттук


 

 

ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ15:00 часа на 05 ДЕКЕМВРИ 2013г  - Уведомление - може да свалите оттук

 


 

 

ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ 15:00 часа на 22 ОКТОМВРИ 2013г.

Обществена поръчка за доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД гр. Пловдив за 2014г. Цялята информация за изисквания и кандидастване за обществената поръчка може да свалите от - тук

   
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.