Monday 17th of June 2024


Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория

 

д-р Искра Вачкова


Работно Време

/понеделник - петък/

 

07:30 - 15:00

 

 

02.07

RPR (или Васерман) само за бременни

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции)

02.10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

02.11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

02.12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

02.13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

02.14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans) и др.

02.15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), 4.50Анаероби, Corynebacterium и др.

02.16

Г139ърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H.influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

02.17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV


 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.