Thursday 30th of May 2024


търгове за отдаване под наем на активи

 

 

 

Обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на

активи на ДКЦ “Свети Георги” ЕООД   


                        

                                                                          

№18ДАТА: 19.03.2024До заинтересованите лица във връзка с  Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 3, с площ 16,00 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – лекарски кабинет за извършване на първична извънболнична медицинска помощ
  download-pdf-hi
№17ДАТА: 21.02.2024Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 9, с площ 11,20 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – лекарски кабинет за извършване на първична извънболнична медицинска помощ
download-pdf-hi
№16ДАТА: 21.02.2024Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 3, с площ 16,00 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – лекарски кабинет за извършване на първична извънболнична медицинска помощ
  download-pdf-hi
№15ДАТА: 02.10.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 2, с площ 16,00 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – лекарски кабинет за извършване на първична извънболнична медицинска помощ
download-pdf-hi
№14ДАТА: 02.10.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 3, с площ 16,00 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – лекарски кабинет за извършване на първична извънболнична медицинска помощ
  download-pdf-hi
№13ДАТА: 02.10.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Лекарски кабинет № 1, с площ 26,00 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение –  осъществяване на медицинска дейност
  download-pdf-hi
№12ДАТА: 24.07.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Ползване на работно място № 2 за 2 (два) часа дневно от стоматологичен кабинет с площ от 22 (двадесет и два) кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на бул. „Васил Априлов” №15а, гр. Пловдив, с предназначение – зъболекарски кабинет с две работни места
download-pdf-hi
№11ДАТА: 24.07.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Ползване на работно място № 2 за 10 (десет) часа дневно от стоматологичен кабинет с площ от 22 (двадесет и два) кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на бул. „Васил Априлов” №15а, гр. Пловдив, с предназначение – зъболекарски кабинет с две работни места
download-pdf-hi
№10ДАТА: 24.07.2023Обявление за отдаване под наем на помещение -  Ползване на работно място № 1 за 12 (дванадесет) часа дневно от стоматологичен кабинет с площ от 22 (двадесет и два) кв.м., находящ се на първи етаж на сградата на бул. „Васил Априлов” №15а, гр. Пловдив, с предназначение – зъболекарски кабинет с две работни места.
download-pdf-hi
№9ДАТА: 24.07.2023Обявление за отдаване под наем на помещение - ползване на 2 (два) часа седмично на помещение с площ 9,00 кв.м., представляващо лекарски кабинет № 49, находящ се на трети етаж на сградата на ДКЦ „Свети Георги“, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение –  за медицинска дейност
  download-pdf-hi
№8 ДАТА: 26.06.2023Обявление за отдаване под наем на помещение с  площ 42,71 кв.м., находящо се в сградата на ДКЦ "Свети Георги“, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а,с предназначение –Търговска дейност
  download-pdf-hi
№7ДАТА: 03.02.2023Обявление за отдаване под наем на помещения с обща площ 426,50 кв.м., находящи се в сградата на ДКЦ "Свети Георги“, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15а, с предназначение – за лечебна дейност.
 download-pdf-hi

 

№6


ДАТА: 11.10.2022Обявление за отдаване под наем на помещения, представляващи 7 (седем) лекарски кабинети, санитарно помещение и прилежащи площи (част от бивше вътрешно отделение)

 

 download-pdf-hi

 

№5


ДАТА: 11.10.2022Обявление за отдаване под наем на шест лекарски кабинета, два кабинета – женска и детска консултация и два манипулационни кабинета
  download-pdf-hi
№4ДАТА: 23.12.2021

Обявление за отдаване под наем на площ от 1 кв.м. от фоайе, находящо се на партерния етаж на сградата на бул. „Васил Априлов" №15а, гр. Пловдив


 download-pdf-hi
№3

ДАТА: 03.11.2021

 

 

Обявление за помещение с предназначение аптека


 

download-pdf-hi

 

 

 

№2

 

ДАТА: 03.11.2021

 

Обявление за стоматологичен кабинет


 

download-pdf-hi

 

 


 

№1

 

 

ДАТА: 23.04.2021   

                                                                                 

ДКЦ Свети Георги 1

 

download-pdf-hi

 

ДКЦ Свети Георги 2

 

 

download-pdf-hi

 

                                                  

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.