Monday 17th of June 2024


 

ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД

 

 

 

ДАТА: 28 МАЙ 2018г.

 

1 . ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ЛИНК

 


 

 

ДАТА: 05 СЕПТЕМВРИ 2022г.

 

2. ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - ЛИНК

 


 

 

ДАТА: 05 ДЕКЕМВРИ 2022г.

 

3ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ЛИНК

 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.