Wednesday 17th of July 2024


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

gerb

 


 ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ"

otvori_dosie

ДАТА:24.10.2019

№ 20191023-00898-0002

ДОСТАВКА НА рентгенови РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ"

otvori_dosie

ДАТА: 13.03.2019

№ 20190313-00898-0001

"ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ"

otvori_dosie

ДАТА: 26.10.2018

№ 20181022-00898-0002

 

"ДОСТАВКА НА топлинна енергия ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ"

otvori_dosie

ДАТА: 04.12.2017

№ 20171204-00898-0007

"Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на дкц "свети георги" еоод гр. пловдив"

otvori_dosie

ДАТА: 15.11.2017

№ 20171115-00898-0006

"Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на дкц "свети георги" еоод гр. пловдив"otvori_dosie

ДАТА: 17.11.2016

№ 20161117-00898-0005

"ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ" ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР. ПЛОВДИВ

otvori_dosie

ДАТА: 18.10.2016

№ 20161011-00898-0004
 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.