Saturday 19th of January 2019


Рентгенова лаборатория

Рентгенова лаборатория

 

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06.03

Рентгенография на лицеви кости

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

06.05

Специални центражи на черепа

06.06

Рентгенография на стернум

06.07

Рентгенография на ребра

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

06.09

Рентгенография на крайници

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

06.14

Рентгенография на бедрена кост

06.15

Рентгенография на колянна става

06.16

Рентгенография на подбедрица

06.17

Рентгенография на глезенна става

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

06.19

Рентгенография на клавикула

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

06.21

Рентгенография на скапула

06.22

Рентгенография на раменна става

06.23

Рентгенография на хумерус

06.24

Рентгенография на лакетна става

06.25

Рентгенография на антебрахиум

06.26

Рентгенография на гривнена става

06.27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби

06.28

Рентгенография на череп

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06.32

Обзорна рентгенография на корем

06.33

Рентгенография на таз

06.34

Ехогравска диагностика на коремни органи и ретро перитонеум

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)

06.39

Иригография

Х

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

10.01

Компютърна аксиална томография

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

10.03

Мамография на двете млечни жлези

10.58

Хистеросалпингография

10.59

Интравенозна холангиография

10.60

Венозна урография


 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..