Wednesday 17th of July 2024


Клинична лаборатория

dsc_0881Клиничната лаборатория на ДКЦ „Св. Георги” ЕООД е оборудвана с модерна апаратура и висококачествени реактиви и консумативи на водещи компании, отговарящи на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработване на тестовете.

dsc_0916Лабораторията има изградена система за вътрешен контрол на измерваните параметри и участва в Национална система за външна оценка на качеството. Притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Пациентите се приемат и обслужват от отлично подготвени и опитни лаборанти. Резултатите се валидират от лекар с призната специалност по клинична лаборатория. В лабораторията е осигурена безопасна среда при вземането на биологичния материал и извършването на изследванията, както за пациента, така и за медицинския персонал, чрез използването на затворена система за вземане на кръв. dsc_0894Въведената компютърна система за регистрация на пациентите улеснява дейността на лабораторията и дава възможност на пациента за on-line проверка на своите резултати. Готовите резултати са достъпни в деня на вземане на материала за изследване. Лабораторията дава възможност за безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения при платени изследвания и интерпретация на готовите резултати от лекаря в лабораторията. Лабораторията има сключен договор с НЗОК и редица здравно-осигурителни фондове.

Надяваме се, че ще удовлетворим Вашите изисквания за едно професионално обслужване с коректни и точни резултати!

 

Телефон клинична лаборатория - 032 330 - 024 / 0886 607 024

За проверка на резултати от назначените изследвания може да проверетите тук - online

 

 

д-р Соня Кръстева


Работно Време

/понеделник - петък/


07:30 - 19:00

 

Извършвани изследвания в ДКЦ "Свети Георги" Пловдив по НЗОК

 

Код

Видове изследвания

01

Пакет клинична лаборатория

X

Специализирани изследвания

01.01

Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

01.04

Време на кървене

01.05

Протромбиново време

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

01.07

Фибриноген

01.08

Химично изследване с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

01.09

Седимент - ориентировъчно изследване

01.10

Окултни кръвоизливи

01.11

Гликоза

01.12

Кръвно захарен профил

01.13

Креатинин

01.14

Урея

01.15

Билирубин - общ

01.16

Билирубин – директен

01.17

Общ белтък

01.18

Албумин

01.19

Холестерол

01.20

HDL-холестерол

01.21

Триглицериди

01.22

Гликиран хемоглобин

01.23

Пикочна киселина

01.24

AСАТ

01.25

АЛАТ

01.26

Креатинкиназа (КК)

01.27

ГГТ

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

01.29

Алфа-амилаза

01.30

Липаза

01.31

Натрий и Калий комплексно

01.34

Калций

01.35

Фосфати

01.36

Желязо

01.37

ЖСК

01.38

CRP

01.40

Диференциално броене на левкоцити в кръв - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

01.41

Морфология на еритроцити в кръв - визуално микроскопско изследване

Х

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

10.08

fT4

10.09

TSH

10.10

PSA

10.11

CA-15-3

10.12

CA-19-9

10.13

CEA

10.14

Алфа-фетопротеини

10.15

Бета-хорионгонадотропин

10.20

Микроалбуминурия

10.21

Прогестерон

10.22

LH

10.23

FSH

10.24

Пролактин

10.25

Естрадиол

10.26

Тестостерон

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

10.61

СЕА


 
Joomla SEO by AceSEF


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.