Monday 18th of January 2021


Изследвания

Извършвани изследвания в ДКЦ Свети Георги Пловдив

В Клинична лаборатория на ДКЦ Свети Георги Пловдив се извършва изследване ( анализ ) на 25 OH-Vitamin D с цена: 22 лв. и TRab / TSH Receptor Antibodies / с цена : 32 лв.

 

Код

Видове изследвания

01

Пакет клинична лаборатория

X

Специализирани изследвания

01.01

Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

01.03

Скорост на утаяване на еритроцитите

01.04

Време на кървене

01.05

Протромбиново време

01.06

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

01.07

Фибриноген

01.08

Химично изследване с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

01.09

Седимент - ориентировъчно изследване

01.10

Окултни кръвоизливи

01.11

Гликоза

01.12

Кръвно захарен профил

01.13

Креатинин

01.14

Урея

01.15

Билирубин - общ

01.16

Билирубин – директен

01.17

Общ белтък

01.18

Албумин

01.19

Холестерол

01.20

HDL-холестерол

01.21

Триглицериди

01.22

Гликиран хемоглобин

01.23

Пикочна киселина

01.24

AСАТ

01.25

АЛАТ

01.26

Креатинкиназа (КК)

01.27

ГГТ

01.28

Алкална фосфатаза (АФ)

01.29

Алфа-амилаза

01.30

Липаза

01.31

Натрий и Калий комплексно

01.34

Калций

01.35

Фосфати

01.36

Желязо

01.37

ЖСК

01.38

CRP

01.40

Диференциално броене на левкоцити в кръв - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

01.41

Морфология на еритроцити в кръв - визуално микроскопско изследване

Х

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

10.08

fT4

10.09

TSH

10.10

PSA

10.11

CA-15-3

10.12

CA-19-9

10.13

CEA

10.14

Алфа-фетопротеини

10.15

Бета-хорионгонадотропин

10.20

Микроалбуминурия

10.21

Прогестерон

10.22

LH

10.23

FSH

10.24

Пролактин

10.25

Естрадиол

10.26

Тестостерон

10.34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

10.61

СЕА

02

Пакет клинична микробиология

Х

Специализирани изследвания

02.07

RPR (или Васерман) само за бременни

02.09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции)

02.10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

02.11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

02.12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

02.13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

02.14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans) и др.

02.15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), 4.50Анаероби, Corynebacterium и др.

02.16

Г139ърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H.influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

02.17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

02.19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

06

Пакет образна диагностика

Х

Специализирани изследвания

06.01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

06.02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06.03

Рентгенография на лицеви кости

06.04

Рентгенография на околоносни синуси

06.05

Специални центражи на черепа

06.06

Рентгенография на стернум

06.07

Рентгенография на ребра

06.08

Рентгеноскопия на бял дроб

06.09

Рентгенография на крайници

06.10

Рентгенография на длан и пръсти

06.11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06.12

Рентгенография на сакроилиачна става

06.13

Рентгенография на тазобедрена става

06.14

Рентгенография на бедрена кост

06.15

Рентгенография на колянна става

06.16

Рентгенография на подбедрица

06.17

Рентгенография на глезенна става

06.18

Рентгенография на стъпало и пръсти

06.19

Рентгенография на клавикула

06.20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

06.21

Рентгенография на скапула

06.22

Рентгенография на раменна става

06.23

Рентгенография на хумерус

06.24

Рентгенография на лакетна става

06.25

Рентгенография на антебрахиум

06.26

Рентгенография на гривнена става

06.27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби

06.28

Рентгенография на череп

06.29

Рентгенография на гръбначни прешлени

06.30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

06.31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

06.32

Обзорна рентгенография на корем

06.33

Рентгенография на таз

06.34

Ехогравска диагностика на коремни органи и ретро перитонеум

06.35

Томография на гръден кош и бял дроб

06.37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

06.38

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)

06.39

Иригография

Х

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

10.01

Компютърна аксиална томография

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

10.03

Мамография на двете млечни жлези

10.58

Хистеросалпингография

10.59

Интравенозна холангиография

10.60

Венозна урография

07

Пакет обща и клинична патология

х

Специализирани изследвания

07.01

Цитонамазка от храчка

07.02

Седимент от урина

07.03

Секрет от млечна жлеза

07.04

Лаважна течност от пикочен мехур

07.05

Секрет от външна фистула

07.06

Секрет рана /вкл. оперативна/

07.07

Синовиална течност

07.08

Лаважна течност от уретери

07.09

Цитонамазка от женски полови органи

07.10

Цитонамазка от устна кухина

07.11

Цитонамазка от очни лезии

07.12

Материал от кожни лезии

07.13

Лаважна течност от пиелон

x

Високоспециализирани медико-диагностични изследвания

10.38

Лимфен възел

10.39

Млечна жлеза

10.40

Простата

10.41

Щитовидна жлеза

10.42

Слюнчена жлеза

10.43

Коремен орган

10.44

Бял дроб, Ларингс, Трахея

10.45

Медиастинум

10.46

Туморни формации в коремната кух

10.47

Полов орган

10.48

Устна кухина, Фаринкс, Хранопровод

10.49

Кожа и кожни лезии

10.50

Мускул

10.51

Подкожен тумор

10.52

Органи на пикочната система

10.53

Око и очни лезии

10.54

Става

10.55

Външно ухо

10.56

Нос

10.57

Костен мозък

 
Joomla SEO by AceSEF

Design Art Computer Inc..